PRAVILA PROVEDBE PARTICIPATIVNOG PRORAČUNA ZA MLADE

U Zaboku, 20. ožujka 2021. godine

Kandidiranje ideja

 1. Pravo predlaganja ideja imaju mladi s navršenih 15 do navršenih 30 godina s prebivalištem i boravištem u općini/gradu u kojoj se provodi participativni proračun za mlade. Dodatno pravo predlaganja ideja imaju i učenici/e i studenti/ce koji stanuju u đačkom odnosno studentskom domu na području općine/grada, a koji se odazovu na radionicu participativnog proračuna sukladno kalendaru objavljenom na www.uzmipare.info
 2. Svi sudionici/e radionica moraju doći sa osobnom iskaznicom/putovnicom ili drugim dokumentom koji uključuje fotografiju, datum rođenja i mjesto prebivališta. U slučaju studenata/ica i učenika/ca potrebno je donijeti potvrdu od učeničkog/studentskog doma.
 3. Svi zainteresirani mladi se pozivaju da se na radionicu participativnog proračuna prijave putem obrasca na web stranici www.uzmipare.info, no dolazak je slobodan uz preduvjet iz točaka 1. i 2.
 4. Mladi na radionici participativnog proračuna mogu predlagati ideju individualno ili u timu.
 5. Ideje koje mladi predlažu trebaju biti legalne i izvedive u proračunu do najviše 20.000 kuna, uvažavati zaštitu okoliša te promicati javni interes i biti na javno korištenje. Od provedbe ideja zabranjeno je stvaranje profita.
 6. Zabranjeno je predlagati ideje/projekte koji su ostvarili financiranje prilikom provedbe projekta Uzmi pare i napravi nešto za mlade 2019. godine.
 7. Nije moguće predlagati ideje nakon završetka radionice participativnog proračuna za dotičnu JLS.
 8. Pojedinu ideju na radionici predstavlja jedan ili više predstavnika/ca tima u periodu od 10 minuta. Prije samog predstavljanja ideja, njih će razrađivati timovi mladih ili mladi pojedinci zajedno s voditeljima/cama radionice kako bi one bile adekvatno razrađene. Pozivaju se mladi i timovi da za radionicu pripreme materijale o svojim idejama. Svi timovi svoje će ideje prezentirati predstavnicima općine/grada na samoj radionici.
 9. Na kraju radionice participativnog proračuna se utvrđuje popis ideja o kojima će mladi glasati, a koje zadovoljavaju kriterije iz točke 4.

 

Kampanja

 1. Kampanju vode timovi čije ideje su zadovoljile kriterije iz točke 4. “Kandidature” te su na radionici utvrđene kao ideje za koje se glasuje.
 2. Timovi su slobodni kreirati promotivne materijale za offline i online okruženje.
 3. Projektni Uzmi pare tim će kreirati informativni plakat sa svim predloženim idejama.
 4. Timovi moraju voditi fer i korektnu, pozitivnu i podržavajuću kampanju te prema drugim timovima imati konstruktivni odnos. Negativna kampanja je zabranjena.
 5. Kampanja se vodi do kraja glasovanja za ideje na izborni dan te se pozivaju timovi da na izborni dan u/na prostoru izbora organiziraju štandove na kojima će prezentirati svoje ideje.

 

Birači/ce

 1. Pravo glasanja za ideje imaju mladi s navršenih 14 do navršenih 30 godina s prebivalištem i boravištem u općini/gradu u kojoj se provodi participativni proračun za mlade. Dodatno pravo predlaganja ideja imaju i učenici/e i studenti/ce koji stanuju u đačkom odnosno studentskom domu na području općine/grada.
 2. Svi birači/ce moraju doći sa osobnom iskaznicom/putovnicom ili drugim dokumentom koji uključuje fotografiju, datum rođenja i mjestom prebivališta. U slučaju studenata/ica i učenika/ca potrebno je donijeti potvrdu od učeničkog/studentskog doma.
 3. Svi birači_ce moraju ostaviti svoje ime i prezime, datum rođenja te e-mail u svrhu uvrštavanja na birački popis koji se vodi u papirnatom i digitalnom obliku.
 4. Svatko ima pravo glasati samo jednom.

 

Izbori

 1. Izbori se provode na javnom prostoru i u doba dana koje se dogovori na radionici participativnog proračuna. Vrijeme trajanja odabira je od 4 do 5 sati sukladno dogovoru na radionici.
 2. Na biračkom mjestu nalaze se univerzalni plakati s kratkim opisom svake predložene ideje o kojoj se glasuje.
 3. Izbore provodi birački odbor u sastavu: predstavnik/ca projektnog Uzmi pare tima kao predsjednik/ca odbora te po jedan predstavnik/ca svakog tima koji s idejom sudjeluje u izborima kao članovi/ce odbora.
 4. Birači/ce glasaju putem papirnatog listića na kojem su navedeni nazivi ideja. Glasuje se zaokruživanje rednog broja ispred ideje, a koje su poredane temeljem nasumičnog odabira na radionici. Glasački listići se ubacuju u glasačku kutiju.
 5. Po isteku vremena glasanja Birački odbor broji glasove, ispunjava zapisnik i utvrđuje pobjedničku ideju. Pobjednička ideja je ona koja dobije najveći broj glasova. U slučaju da dvije ideje imaju jednak broj glasova pobjednička ideja se bira nasumičnim odabirom (izvlačenjem).
 6. Predsjednik biračkog odbora proglašava pobjednika izbora po završenom prebrojavanju te se isto objavljuje na Instagram stranici projekta @uzmipare.info. 

 

Slučaj jedne ideje:

 1. Ukoliko na radionici bude predložena samo jedna ideja tim koji je predložio tu ideju mora provesti kampanju te na dan izbora organizirati javno predstavljanje ideje u zajednici.